background
logotype

"Ziyouz viktorinasi"da berilgan savol-javoblar (2201-2300)

2201. Ko‘pchilik ulamolar tomonidan 5-roshid xalifa deb tan olingan xalifa kim?
Javob: Ko’pchilik ulamolar tomonidan 5-roshid xalifa deb tan olingan, 1-hijriy asr oxirida xalifalik qilgan Umar ibn Abdulazizdir. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2202. Sunnatlaring rasmiy ravishda yozilib, hujjat sifatida to‘planishiga buyruq bergan birinchi xalifa kim?
Javob: Sunnatlaring rasmiy ravishda yozilib, hujjat sifatida to’planishiga buyruq bergan xalifa - Umar ibn Abdulazizdir. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2203. Birinchi hadis kitobini kim yozgan?
Javob: Birinchi hadis kitobini tobeinlardan Ibn Shihob az-Zuhriy (124-hijriyda vafot etgan) yozganlar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2204. Qaysi hijriy asr "hadis ilmining oltin asri" deb ataladi?
Javob: 3-hijriy asr «hadis ilmining oltin asri» deb ataldi. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2205. Birinchi "Musnad" egalari kimlar?
Javob: Birinchi «Musnad» egalari Abdulloh ibn Muso al-Abasiy, Musaddad al-Basriy, Hammod al-Xuzo’iylardir. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2206. Eng birinchi sahih hadis to‘plami kimniki?
Javob: Eng birinchi sahih kitob Imom Buxoriyning «Sahih»laridir. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2207. "Sihohi sitta" (eng sahih 6 kitob) ga qaysilar kiradi?
Javob: «Sihohi sitta» (eng sahih 6 kitob):
1. «Sahihi Buxoriy»
2. «Sahihi Muslim»
3. «Sunani Abu Dovud»
4. «Sunani Termiziy»
5. «Sunani Nasaiy»
6. Ulamolarning ixtilofiga ko’ra 6-kitob tarzida «Sunani Ibn Moja», «Muvattoi Molik», «Sunani Dorimiy» e’tirof etiladi. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2208. "Musnad" kitoblarining eng mashhuri qaysi?
Javob: «Musnad» kitoblarining eng mashhuri Imom Ahmad ibn Hanbalning kitoblaridir. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2209. Mo‘jam (alifbo bo‘yicha kitoblar)ning eng mashhuri qaysi?
Javob: Mo’jam (alifbo bo’yicha kitoblar)ning eng mashhuri Imom Tabaroniyning kitoblaridir. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2210. Al-Muttaqiy al-Hindiyning "Kanzul ummol" kitoblarida nechta hadis mavjud?
Javob: Al-Muttaqiy al-Hindiy «Kanzul ummol» kitoblarida 40000 hadisni to’plagan. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2211. Hamma hadislarni to‘plash niyatida "Jam’ul javome’" nomli kitobga tartib berib, 100000 hadis to‘plaganlaridan so‘ng vafot etgan olim kim?
Javob: Imom as-Suyutiy hamma hadislarni to’plash niyatida «Jam’ul javome’» nomli kitobga tartib berib, 100000 hadis to’plaganlaridan so’ng vafot etgan. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2212. Imom Ahmad ibn Hanbal «Musnad»larida nechta hadis mavjud?
Javob: Imom Ahmad ibn Hanbal «Musnad»laridan keltiragan 40000 hadisi sharifni 750000 hadis matnini va ularning roviylarini o’rganib chiqib tanlaganlar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2213. Imom Muslim va Imom Termiziy qaysi mazhabida bo‘lganlar?
Javob: Imom Muslim, Imom Abu Dovud, Imom Termiziy, Imom Nasaiylar shofe’iy mazhabida bo’lganlar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2214. "Sahihi Buxoriy"ning mashhur sharhlaridan 3 tasini keltiring.
Javob: «Sahihi Buxoriy»ning mashhur sharhlari: «Umdatul qoriy» (Imom Badriddin Ayniy), «Fathul boriy» (Imom ibn Hajar al-Asqaloniy), «Irshodus soriy» (Imom al-Qastaloniy), «Kavkab ad-Daroriy» (al-Karamiy), «At-Tashvih» (Imom Suyutiy). («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2215. Imom al-Hattobiyning "Ma’olimus sunan"lari qaysi sahih kitobning sharhidir?
Javob: Imom Abu Dovudning «Sunan»lari sharhi ichida Imom al-Hattobiyning «Ma’olimus sunan»lari shuhrat qozongan. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2216. Imom Abu Bakr ibn Arabiyning "Orizatul Ahvaziy" sharhlari qaysi kitobning sharhi hisoblanadi?
Javob: Imom Termiziyning «Sunan»lariga qilingan sharhlar ichida Imom Abu Bakr ibn Arabiyning «Orizatul Ahvaziy» shahrlari mashhur. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2217. Shayx ibn Allonning "Daliylul Folihiyn" kitobi qaysi kitobning sharhi hisoblanadi?
Javob: Imom Navaviyning «Riyozus solihiyn» kitoblariga Shayx ibn Allonning «Daliylul Folihiyn» sharhi mavjud. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2218. Imom al-Buxoriy necha yoshlarida Qur’oni karimni to‘liq yod oldilar?
Javob: Imom al-Buxoriy 9 yoshlarida Qur’oni karimni to’liq yod oldilar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2219. Imom al-Buxoriy nechta hadis to‘plab, shundan nechta sahih, mechta zaif hadisni yodlaydilar?
Javob: Imom al-Buxoriy 600000 hadis to’plab, shundan 100000 sahih, 200000 zaif hadisni yodlaydilar. Bu hadislarni to’plashda 90000 dan oshiq kishining huzurida bo’lib chiqadilar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2220. Imom al-Buxoriy "Al-jome’ as-sahih"ni necha yilda yozib tugatadilar?
Javob: Imom al-Buxoriy «Al-jome’ as-sahih»ni 16 yilda yozib tugatadilar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2221. "Sahihi Buxoriy"ga nechta sharh yozilgan?
Javob: «Sahihi Buxoriy»ga 82 ta sharh yozilgan. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2222. Imom Muslim qayerda tug‘ilganlar?
Javob: Imom Muslim 206-hijriyda Nisoburda tug’ilib, 261-hijriyda Nisoburda vafot etganlar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2223. Imom Abu Dovud qayerda tug‘ilganlar?
Javob: Imom Abu Dovud 202-hijriyda Basrada tug’ilib, 275 yilning 16-shavvolida Basrada vafot etdilar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2224. Imom Abu Dovud hammasi bo‘lib qancha hadis rivoyat qilib, bulardan nechta sahih hadisni "Sunan" kitoblariga kiritdilar?
Javob: Imom Abu Dovud hammasi bo’lib 50000 hadis rivoyat qilib, bulardan 4800 ta sahih hadisni «Sunan» kitoblariga kiritdilar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2225. Imom Nasaiy qayerda tug‘ilganlar?
Javob: Imom Nasaiy 215-hijriyda Niso shahrida tug’ilib, 303-yili Makkada vafot etdilar va Safo va Marva oralig’iga dafn etildilar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2226. Imom Navaviy kim haqida "Yerning ustida, osmonning ostida ...ning kitobidan ko‘ra sahihroq kitob topilmaydi" "« deb aytadilar?
Javob: Imom Navaviy aytadilar: «Yerning ustida, osmonning ostida Muslimning kitobidan ko’ra sahihroq kitob topilmaydi». («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2227. Imom ibn Moja qayerda tug‘ilganlar?
Javob: Imom ibn Moja 209-yili Iroqning Qazvin shahrida tug’ilib, 273-yili vafot etganlar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2228. Imom ibn Moja nechta kitob yozganlar?
Javob: Imom ibn Moja 32 ta kitob yozganlar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2229. Qaysi hadis kitobi 32 juz bo‘lib, unda 1500 ta bob, 4341 dan ortiq hadisdan iborat?
Javob: «Sunani ibn Moja» 32 juz bo’lib, unda 1500 ta bob, 4341 dan ortiq hadisdan iborat. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2230. Imom Shofe’iy: "... tobe’inlardan keyin Alloh taoloning xalqiga hujjatdir" "« deb kim aytadilar?
Javob: Imom Shofe’iy aytadilar: «Molik tobe’inlardan keyin Alloh taoloning xalqiga hujjatdir». («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2231. Zarxoniy: "... 220000 dan ortiq yahudiy, nasroniy, majusiy diniga mansub kishilarni Islom diniga kirishiga sababchi bo‘ldilar" "« deb kim aytadilar?
Javob: Zarxoniy aytadilar: «Ahmad ibn Hanbal 220000 dan ortiq yahudiy, nasroniy, majusiy diniga mansub kishilarni Islom diniga kirishiga sababchi bo’ldilar». («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2232. Imom Dorimiy qayerda tug‘ilganlar?
Javob: Imom Dorimiy 182-hijriyda Samarqandda tug’ilib (asli bobolari arab bo’lgan), 255 yili, 8-zulhijjada Marvda vafot etadilar.  («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2233. Imom Shofe’iy necha yoshlarida Qur’oni karimni to‘la yod oladilar?
Javob: Imom Shofe’iy 7 yoshlarida Qur’oni karimni to’la yod oladilar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2234. Imom Shofe’iy necha yoshlarida Imom Molikning "Muvatto" kitoblarini yod oladilar?
Javob: Imom Shofe’iy 10 yoshlarida Imom Molikning «Muvatto» kitoblarini yod oladilar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2235. Imom Shofe’iy nechaga to‘lganlarida ustozlari Muslim ibn Xolidning fatvo berishga fotihasini olganlar?
Javob: Imom Shofe’iy 15 ga to’lganlarida ustozlari Muslim ibn Xolidning fatvo berishga fotihasini olganlar. («Hadis va hayot»-1. «Muqaddima»)

2236. Abdulloh ibn Umarning kunyalari nima edi?
Javob: Abdulloh ibn Umarning kunyalari Abu Abdurrahmondir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2237. Xandaq janggida ishtirok etganda Abdulloh ibn Umarning yoshlari nechada edi?
Javob: Xandaq janggida ishtirok etganda Abdulloh ibn Umarning yoshlari 15 dan o‘tmagan edi. 20 ga kirganlarida Makka fathida ishtirok etdilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2238. Tovus rahmatullohi alayh: "...dan ko’ra taqvoli, ...dan ko’ra biluvchiroq kishini ko’rmadim", deydilar. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring.
Javob: Tovus rahmatullohi alayh: «Ibn Umardan ko‘ra taqvoli, Ibn Abbosdan ko‘ra biluvchiroq kishini ko‘rmadim», deydilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2239. Abdulloh ibn Umar nechta hadis rivoyat qilganlar?
Javob: Abdulloh ibn Umar hammasi bo‘lib, 2630 ta hadis to‘plab, Abu Hurayra r.a.dan keyingi o‘rinni egallaydilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2240. Abdulloh ibn Umar qayerda vafot etdilar?
Javob: Abdulloh ibn Umar 73-hijriyda 84 yoshlarida Makka shahrida vafot etdilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2241. "Agar Muhammad payg’ambar tirik bo’lganida, bizning hayotiy muammolarimizni bir piyola qahva ichib o’tirib hal qilib berar edi". Ushbu fikr muallifi kim?
Javob: «Agar Muhammad payg‘ambar tirik bo‘lganida, bizning hayotiy muammolarimizni bir piyola qahva ichib o‘tirib hal qilib berar edi». Bernard Shou. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2242. Birinchi bo’lib "amiral mu’minin" laqabini olgan xalifa kim?
Javob: Birinchi bo‘lib «amiral mu’minin» laqabini olgan xalifa - Umar ibn Xattob r.a.dir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2243. Musulmonlarning Baytulmolini kim ta’sis etgan?
Javob: Hazrati Umar musulmonlarning Baytulmolini ta’sis etdilar. Basra va Kufa shaharlarini qurdilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2244. Anas ibn Molikning kunyalari nima?
Javob: Anas ibn Molikning kunyalari Abu Hamzadir. U zot 10 ga kirganlarida Rasululloh s.a.v. xizmatlariga berildilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2245. Anas ibn Molik hammasi bo’lib, nechta hadis rivoyat qilganlar? Bu borada nechanchi o’rinni egallaydilar?
Javob: Anas ibn Molik hammasi bo‘lib, 2286 ta hadis rivoyat qilib, Abu Hurayra va Ibn Umarlardan keyingi o‘rinlarni egallaydilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2246. Hazrati Umar xalifalik davrlarida Islomning nechta minbari barpo etildi?
Javob: Hazrati Umar xalifalik davrlarida Islomning 12000 minbari barpo etildi. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2247. Umar ibn Xattob Rasululloh s.a.v.dan nechta hadis rivoyat qildilar?
Javob: Umar ibn Xattob Rasululloh s.a.v.dan 539 ta hadis rivoyat qildilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2248. Abu Hurayra r.a.: "...dan boshqa, Rasululloh s.a.v. namozlariga o’xshash namoz o’qiydigan biror bir kishini ko’rmadim", deb kimni aytganlar?
Javob: Abu Hurayra r.a.: «Anas ibn Molikdan boshqa, Rasululloh s.a.v. namozlariga o‘xshash namoz o‘qiydigan biror bir kishini ko‘rmadim», dedilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2249. Anas ibn Molik janozalarini kim o’qidi?
Javob: Anas ibn Molik 93-hijriyda vafot etdilar. U zotni Muhammad ibn Siyrin yuvib, Qatoda ibn Mudrik janozalarini o‘qidilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2250. Ali ibn Abu Tolibning kunyalari nima?
Javob: Ali ibn Abu Tolib 600 yilda Makkai mukarramada tavallud topganlar. Kunyalari Abul Hasandir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2251. Ali ibn Abu Tolib nima uchun "Karramahullohu vajhahu" deb sifatlanadilar?
Javob: Ali ibn Abu Tolib biror marta ham butlarga sig‘inmagani va johiliyat iflosliklari bilan xulqlanmaganlari sababli «Karramahullohu vajhahu» deb sifatlanadilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2252. Ali ibn Abu Tolib Islomni qabul qilganlarida yoshlari nechada edi?
Javob: Ali ibn Abu Tolib Islomni qabul qilganlarida yoshlari 8 dan o‘tmagan edi. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2253. Rasululloh s.a.v.: "Men ilmning shahri bo’lsam, ... eshigidir", deb kimni marhamat qiladilar?
Javob: Rasululloh s.a.v. aytadilar: «Men ilmning shahri bo‘lsam, Ali eshigidir». («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2254. Ali ibn Abu Tolibning jami necha o’g’il va nechta qiz farzandlari bo’lgan?
Javob: Ali ibn Abu Tolibning jami 14 o‘g‘il, 19 qiz farzandlari bo‘lgan. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2255. Ali ibn Abu Tolib r.a. nechta hadis rivoyat etganlar?
Javob: Ali ibn Abu Tolib r.a. 586 ta hadis rivoyat etganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2256. Ali ibn Abu Tolib kim tomonidan shahid etildilar?
Javob: Ali ibn Abu Tolib xavorijlardan Abdurahmon ibn Muljam tomonidan 40-hijriy, ramazon oyining 23-kuni, juma kunida shahid etildilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2257. Abu Hurayra r.a.ning Islomdan oldingi ismlari nima edi? Rasululloh s.a.v. uni nima deb o’zgartirdilar?
Javob: Abu Hurayra r.a.ning Islomdan oldingi ismlari Abdushshams ibn Saxr edi. Rasululloh s.a.v. uni Abdurrahmon deb o‘zgartirdilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2258. Abu Hurayra r.a. qaysi qabiladan edilar?
Javob: Abu Hurayra r.a. Yamanning Davs qabilasidan edilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2259. Abu Hurayra r.a. Xaybarda Islomni qabul qilganlarida yoshlari nechada edi?
Javob: Abu Hurayra r.a. Xaybarda Islomni qabul qilganlarida yoshlari 30 da edi. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2260. Abu Hurayra r.a. nechta hadis rivoyat qilganlar?
Javob: Abu Hurayra r.a. Islomga kech kirganlariga qaramay, sahobalar orasida eng ko‘p hadis rivoyat qilgan kishi hisoblanadilar. U kishi 5374 ta hadis rivoyat qilganlar va bu hadislar Taqiy ibn Muhammadning musnadlarida keltirilgan. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2261. Abu Hurayra r.a.dan hadis rivoyat qilganlarning soni necha kishidan oshadi?
Javob: Abu Hurayra r.a.dan hadis rivoyat qilganlarning soni 800 kishidan oshadi. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2262. Abu Hurayra r.a.ning janozalarini kim o’qidi?
Javob: Abu Hurayra r.a. 57-hijriyda vafot etdilar. Janozalarini Valiyd ibn Uqba ibn Abu Sufyon o‘qidilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2263. Tamiym ibn Avs ibn Xorija Doriyning kunyalari nima edi?
Javob: Tamiym ibn Avs ibn Xorija Doriyning kunyalari Abu Ruqiyadir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2264. Masjidga birinchi bo’lib chiroq olib kirgan sahoba kim?
Javob: Tamiym Doriy r.a. masjidga birinchi bo‘lib chiroq olib kirganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2265. Abbos ibn Abdulmuttolib r.a.ning kunyalari nima?
Javob: Abbos ibn Abdulmuttolib r.a.ning Abu Fazldir.  («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2266. Abbos ibn Abdulmuttolibning janozalarini kim o’qidi?
Javob: Abbos ibn Abdulmuttolib r.a. 32-hijriyda, rajab oyining 16-kuni 88 yoshlarida Madinada vafot etdilar. Janozalarini Usmon ibn Affon r.a. o‘qidilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2267. Abu Sa’id Xudriyning asl ismlari nima edi?
Javob: Abu Sa’id Xudriyning asl ismlari Sa’d ibn Molik ibn Sinondir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2268. Abu Sa’id Xudriy nechta hadis to’plaganlar? U kishi ko’p rivoyat qiluvchi sahobalar o’rtasida nechanchi o’rinni egallaydilar?
Javob: Abu Sa’id Xudriy 1170 ta hadis to‘plab, ko‘p rivoyat qiluvchi sahobalar o‘rtasida yettinchi o‘rinni egalladilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2269. Abdulloh ibn Mas’udning kunyalari nima?
Javob: Abdulloh ibn Mas’udning kunyalari Abu Abdurrahmondir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2270. Badr jangida Abu Jahlni qatl etgan sahoba kim?
Javob: Abdulloh ibn Mas’ud r.a. Badr jangida Abu Jahlni qatl etganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2271. Abdulloh ibn Mas’ud r.a.ning janozalarini kim o‘qigan?
Javob: Abdulloh ibn Mas’ud r.a. 32-hijriyda Madinada vafot etdilar. Janozalarini Usmon ibn Affon o‘qib, «Baqi’»ga dafn etildilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2272. Uboda ibn Somit r.a.ning kunyalari nima?
Javob: Uboda ibn Somit r.a.ning kunyalari - Abulvaliddir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2273. Abu Zarr g‘iforiy r.a.ning asl ismlari nima?
Javob: Abu Zarr g‘iforiy r.a.ning asl ismlari - Jundub ibn Junodadir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2274. Abu Zarr g‘iforiy r.a. Islomga kirgan sahobalarning nechanchisi?
Javob: Abu Zarr g‘iforiy r.a. Islomga kirgan sahobalarning beshinchisidir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2275. Muoz ibn Jabal r.a.ning kunyalari nima?
Javob: Muoz ibn Jabal r.a.ning kunyalari - Abu Abdurrahmondir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2276. Rasululloh s.a.v.: "Ummatimning ichida halol-haromni ajratuvchi ...dir", deb kimni marhamat qilganlar?
Javob: Rasululloh s.a.v. aytadilar: «Ummatimning ichida halol-haromni ajratuvchi Muozdir». («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2277. Rasululloh s.a.v.: "Qiyomat kunida ... ulamolarning imomidir", deb kimni marhamat qilganlar?
Javob: Rasululloh s.a.v. aytadilar: «Qiyomat kunida Muoz ibn Jabal ulamolarning imomidir». («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2278. Qaysi yahudiy olimi Hazrati Umarga: "... Sizga Islomni din deb rozi bo’ldim" oyati bizga nozil bo’lganida edi, o’sha kunni bayram qilib olar edik", degan?
Javob: Yahudiy olimi Ka’bul Axbor Hazrati Umarga: «‘¦ Sizga Islomni din deb rozi bo‘ldim» oyati bizga nozil bo‘lganida edi, o‘sha kunni bayram qilib olar edik», degan. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2279. "... Sizga Islomni din deb rozi bo’ldim" oyati nozil bo’lganidan necha kun o’tib, Rasululloh s.a.v. vafot etdilar?
Javob: «‘¦ Sizga Islomni din deb rozi bo‘ldim» oyati nozil bo‘lganidan 81 kun o‘tib, Rasululloh s.a.v. vafot etdilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2280. Jobir ibn Abdulloh r.a. nechta hadis rivoyat qilganlar? Sahobalar ichida eng ko’p hadis rivoyat qilganlarning nechanchisilar?
Javob: Jobir ibn Abdulloh r.a. sahobalar ichida eng ko‘p hadis rivoyat qilganlarning oltinchisi bo‘lib, 1540 ta hadis rivoyat qilganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2281. Jobir ibn Abdulloh r.a.ning janozalarini kim o’qidi?
Javob: Jobir ibn Abdulloh r.a. 74-hijriyda Madinada vafot etdilar. Janozalarini Abon ibn Usmon o‘qidilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2282. Rasululloh s.a.v.: "Ey Robbim, ...ga hikmatni o’rgatgin", deb kimni duo qilganlar?
Javob: Rasululloh s.a.v.: «Ey Robbim, Abdulloh ibn Abbosga hikmatni o‘rgatgin», deb duo qilganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2283. Rasululloh s.a.v.: "... shu ummatning ilm dengizidir" deb kiimni marhamat qilganlar?
Javob: Rasululloh s.a.v.: «Ibn Abbos shu ummatning ilm dengizidir» deganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2284. Abdulloh ibn Abbos r.a. nechta hadis rivoyat qilib, ko’p hadis rivoyat qiluvchi sahobalarning nechanchisi bo’lganlar?
Javob: Abdulloh ibn Abbos r.a. 1660 ta hadis rivoyat qilib, ko‘p hadis rivoyat qiluvchi sahobalarning beshinchisi bo‘lganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2285. Misrni fath qilgan sahoba kim?
Javob: Amr ibn Oss r.a. Misrni fath qildilar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2286. Abu Najd kunyasi bilan mashhur sahoba kim?
Javob: Imron ibn Husoyn r.a.ning kunyalari - Abu Najddir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2287. Jarir ibn Abdulloh r.a.ning kunyalari nima?
Javob: Jarir ibn Abdulloh r.a.ning kunyalari Abu Amrdir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2288. Rasululloh s.a.v. kimni "Xulosa" nomli butni buzish uchun yuborganlar?
Javob: Rasululloh s.a.v. Jarir ibn Abdulloh r.a.ni «Xulosa» nomli butni buzish uchun yuborganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2289. Oyisha onamiz necha kishidan so’ng Islomni qabul qilganlar?
Javob: Oyisha onamiz 18 kishidan so‘ng Islomni qabul qilganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2290. Abu Muso Ash’ariy r.a.ning asl ismlari nima?
Javob: Abu Muso Ash’ariy r.a.ning asl ismlari - Abdulloh ibn Qaysdir. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2291. Qaysi sahoba uch hijrat sohibi deb ataladi va nima uchun?
Javob: Abu Muso Ash’ariy r.a. birinchi marta Makkaga, ikkinchi marta Makkadan Habashistonga, uchinchi marta Madinadan Habashistonga hijrat qilganliklari uchun uch hijrat sohibi deb ataladi. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2292. Rasululloh s.a.v. kimni chavandoz pahlavonlarning sayyidi, deb ataganlar?
Javob: Rasululloh s.a.v. Abu Muso Ash’ariy r.a.ni chavandoz pahlavonlarning sayyidi, deb ataganlar. («Hadis va hayot», 2-juz, «Islom va iymon»)

2293. "Albatta, amallar niyatga bog’liqdir" hadisi haqida Imom Shofe’iy: "Ilmning ... shu hadisda" degan ekanlar. Imom Ahmad ibn Hanbal: "Ilmning ... shu hadisda" degan ekanlar. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring.
Javob: «Albatta, amallar niyatga bog‘liqdir» hadisi haqida Imom Shofe’iy: «Ilmning yarmi shu hadisda» degan ekanlar. Imom Ahmad ibn Hanbal: «Ilmning uchdan biri shu hadisda» degan ekanlar. («Hadis va hayot», 3-juz, «Niyat, ixlos, ilm»)

2294. Sahl ibn Hunayf r.a.ning kunyalari nima edi?
Javob: Sahl ibn Hunayf r.a.ning kunyalari - Abu Saiddir. U kishi Ali ibn Abu Tolib bilan islomiy birodar bo‘lganlar. 38-hijriyda Kufada vafot etganlar. Janozalarini Ali r.a. o‘qiganlar. («Hadis va hayot», 3-juz, «Niyat, ixlos, ilm»)

2295. Abu Kabsha al-Ansoriy r.a.ning asl ismlari nima edi?
Javob: Abu Kabsha al-Ansoriy r.a.ning asl ismlari Said ibn Amr edi. («Hadis va hayot», 3-juz, «Niyat, ixlos, ilm»)

2296. Samura ibn Jundub r.a.ning kunyalari nima edi?
Javob: Samura ibn Jundub r.a.ning kunyalari Abu Sulaymondir. («Hadis va hayot», 3-juz, «Niyat, ixlos, ilm»)

2297. Muoviya ibn Abu Sufyon r.a.ning kunyalari nima edi?
Javob: Muoviya ibn Abu Sufyon r.a.ning kunyalari Abu Abdurrahmondir. («Hadis va hayot», 3-juz, «Niyat, ixlos, ilm»)

2298. Umar ibn Hattob r.a. kimni "arablar Kisrosi" deb ataganlar?
Javob: Umar ibn Hattob r.a. Muoviya ibn Abu Sufyon r.a.ni «arablar Kisrosi» deb ataganlar. («Hadis va hayot», 3-juz, «Niyat, ixlos, ilm»)

2299. Abu Voqid al-Laysiy kunyasi bilan mashhur sahobaning asl ismlari nima edi?
Javob: Abu Voqid al-Laysiy kunyasi bilan mashhur sahobaning asl ismlari - Avf ibn al-Horisdir. («Hadis va hayot», 3-juz, «Niyat, ixlos, ilm»)

2300. Asl ismlari Uvaymir ibn Molik bo‘lgan sahoba kim edi?
Javob: Abu Dardo r.a.ning asl ismlari Uvaymir ibn Molikdir. («Hadis va hayot», 3-juz, «Niyat, ixlos, ilm»)

2004-2019 © www.ziyouz.com. Saytda taqdim etilgan elektron manbalardan faqatgina shaxsiy mutolaa maqsadida foydalanish mumkin. Tijoriy maqsadlarda foydalanish (sotish, chop etish, ko‘paytirish, tarqatish) qonunan taqiqlanadi.

.