background
logotype
Up

Alisher Navoiy g‘azallari

Alisher Navoiy - Ishq ko'nglungga solib dard, ani qon etmish
Alisher Navoiy - Ishq o'tidin qismatim dardu balomu qilmading
Alisher Navoiy - Ishq shavqi oshti nosihg chora yetkurgan sayi
Alisher Navoiy - Ishq sirrig'a amin kimsa xayol aylamangiz
Alisher Navoiy - Ishqidin, vahkim, manga har lahza hole yuzlanur
Alisher Navoiy - Ishqing o'tidin tanim kul bo'ldi, ey badmehr, bil
Alisher Navoiy - Ishqing o'tig'a quruq jismim o'tun
Alisher Navoiy - Ishva aylab elga, ohimdin tavahhum qilmading
Alisher Navoiy - Istab ul butni xirad belida zunnorin ko'rung
Alisher Navoiy - Istadim yoreki ko'nglum dam-badam shod aylagay
Alisher Navoiy - Istaganlar bizni, sahroi baloda istangiz
Alisher Navoiy - Istamassen xotiri ushshoqi hayroningni jam'
Alisher Navoiy - Istamon ko'nglumni aylarda xayol ul mohni
Alisher Navoiy - Istaram yetsam quyundek gul uzorim qoshig'a
Alisher Navoiy - Javr o'qin xoki tanimg'a urma ko'p
Alisher Navoiy - Javru zulmung garchi o'lmaklik nishonidur manga
Alisher Navoiy - Jilvai qadding qo'rub, sarvi ravondin kim desun
Alisher Navoiy - Jon fig'on aylar g'ami hajringda, jonim, eshit
Alisher Navoiy - Jonda qo'ydum chirmag'on maktubini hijron aro
Alisher Navoiy - Jong'a chun dermen ne erdi o'lmakim kayfiyati
Alisher Navoiy - Jong'a la'lingdin bir o'pmakdur qiyosan iltimos
Alisher Navoiy - Jong'a yo'q ko'nglumdinu ko'nglumga yo'q jondin xabar
Alisher Navoiy - Jong'a zulfung tobidin ul la'li xandondur g'araz
Alisher Navoiy - Jonim ichra za'fdur yuzlangali jonong'a za'f
Alisher Navoiy - Junun sahrosida boe yo'q erkandur bu mahzundek
Alisher Navoiy - Kamandi zulfung aro solma pechu tob asru
Alisher Navoiy - Kecha har kavkab ko'rungach, yodima oyim kelur
Alisher Navoiy - Kecha kelgumdur debon ul sarvi gulro' kelmadi (1)
Alisher Navoiy - Kecha kelgumdur debon ul sarvi gulro' kelmadi (2)
Alisher Navoiy - Kecha kelgumdur debon ul sarvi gulru kelmadi (3)
Alisher Navoiy - Kechakim zulfung xayoli ko'nglum ichra aylanur
Alisher Navoiy - Keldi siymobi libos ichra yana ul guluzor
Alisher Navoiy - Kelgil, ey oromi jonimkim, tilabtur jon seni
Alisher Navoiy - Kelki, hijroning meni mahzunni badhol aylamish
Alisher Navoiy - Kelmagil mayxonag'a, ey shayxi oliy joh, qayt
Alisher Navoiy - Kilk erur jismimki, til bo'lmish demakdin lol anga
Alisher Navoiy - Kim dedi mehringni ul mahvashqa ravshan aylagil
Alisher Navoiy - Kimga qildim bir vafokim, yuz jafosin ko'rmadim
Alisher Navoiy - Kimki aning bir malaksiymo parivash yori bor
Alisher Navoiy - Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay
Alisher Navoiy - Kimki, vasli ichra yoqsang sham'i ulfat, ey rafiq
Alisher Navoiy - Kimsa hargiz ko'rmadi chun ahli davrondin vafo
Alisher Navoiy - Kimsa yori birla xushtur g'am deyishib mungrashib
Alisher Navoiy - Kirdi siymobiy libos ichra yana ul gul'uzor
Alisher Navoiy - Kirpiking neshduru, g'amzangu hajring ham nesh
Alisher Navoiy - Kirsa ul gul xirmani ag'yor ila gulzor aro
Alisher Navoiy - Kishi ko'rmaydurur ishq ichra zore men kebi hargiz
Alisher Navoiy - Kishiga bersa g'amu mehnati davron tanqis
Alisher Navoiy - Ko'ksumda na'l bo'ldi xadanging nishonasi
Alisher Navoiy - Ko'ksumni tig'i mehnat ila yara aylangiz
Alisher Navoiy - Ko'nglum aro bir ajab muhol havastur
Alisher Navoiy - Ko'nglum o'tin zohir etsam, barcha olam o'rtanur
Alisher Navoiy - Ko'nglum ohidin tabassum la'lingga fan bo'lmadi
Alisher Navoiy - Ko'ngluma hajringda jannat gulshani zindon erur
Alisher Navoiy - Ko'nglumu bag'rimni g'amzang tig'i aylar kov-kov
Alisher Navoiy - Ko'ngul ichra g'am kamligi asru g'amdur
Alisher Navoiy - Ko'ngul o't berki, bir gul hajridin ko'ksumga dog' o'rtay
Alisher Navoiy - Ko'ngulkim zarnishon paykonlaringdin notavon bo'lmish
Alisher Navoiy - Ko'ngulning chokidin gar bo'lsa jonning vahmiyu boki
Alisher Navoiy - Ko'ngulning xonumonin berdi barbod
Alisher Navoiy - Ko'p qochar yor, ani ko'p qilsam meni zor orzu
Alisher Navoiy - Ko'rma sarig' bargu qil nazzora ruxsorim sari
Alisher Navoiy - Ko'runur otashin la'ling dilafro'z (2)
Alisher Navoiy - Ko'runur otashin la'ling dilafro'z
Alisher Navoiy - Ko'yida toshe tilarmen qo'yg'ali bosh ostig'a
Alisher Navoiy - Ko'z yoshim bo'ldi ravon bir nargisi jodu ko'rub
Alisher Navoiy - Ko'z yoshim g'alton borur ul orazi diljo' sari
Alisher Navoiy - Ko'zda suv ko'ngul aro o't, ne ko'rarsen oxir
Alisher Navoiy - Ko'zdin uchti ul pariy, vahkim, anga yetmakka bot
Alisher Navoiy - Ko'zlarida ishqdin su erdi uyqu o'rnida
Alisher Navoiy - Ko'zlarim ko'r et, ko'ngulga dog'i hijrondin burun
Alisher Navoiy - Ko'zum ucharki, humoyun yuzungni ko'rgay bot
Alisher Navoiy - Ko'zumdin uchti yana yorsiz bu shom uyqu
Alisher Navoiy - Ko'zumdur tiyra, ko'nglum noshikib, ey xotirim komi
Alisher Navoiy - Ko'zumga hajrda birdek qorong'udur tunu kun
Alisher Navoiy - Ko'zung qonimg'a serob etti o'zni, naqdi jon olg'ach
Alisher Navoiy - Ko'zungga tani notavonim fido
Alisher Navoiy - Kofurgun libos aro ul sarvinoz ekinmu
Alisher Navoiy - Kulbamg'a, baski, gardun g'am toshi yog'durubtur
Alisher Navoiy - Kuydumu toptim ko'ngulni o'tg'a solg'andin bu ish
Alisher Navoiy - Kuysalar Farhodu Majnun ishqdin afsona deb
Alisher Navoiy - La'l emas shirin labingkim jon topar andin hayot
Alisher Navoiy - La'li ishq ahlidin oncha g'orati jon aylamish
Alisher Navoiy - La'li jonbaxshingda bir gavhar agar topmish halal
Alisher Navoiy - La'lini desam chashmai hayvon erur ushbu
Alisher Navoiy - Labing fikri bag'rimni qon qildilo
Alisher Navoiy - Labing xayolidakim, chok erur manga ko'nglak
Alisher Navoiy - Labingg'a to yetibtur barmog'im hayratdin erkinmu
Alisher Navoiy - Lahza-lahza chunki ortar ul pari zebolig'i
Alisher Navoiy - Manga bo'lmag'ay yor begona nogah
Alisher Navoiy - Manga ishrat yeri kunji fano bas
Alisher Navoiy - Manga may o'lmadi ro'zi tarab ayog'inda
Alisher Navoiy - Manga o'lmaklik erur hajrda oson sensiz
Alisher Navoiy - Mangaki ko'rmaki ul sho'xning visol o'lg'ay
Alisher Navoiy - May birla yuzung tim-tim ahmarmu ekin oyo
Alisher Navoiy - May labingg'a yetsa, jonimg'a harorat yetkurur
Alisher Navoiy - May quyoshimu ichimda uyoqib
Alisher Navoiy - Mehnat o'qidin qabaqdek qolmisham afg'on aro
Alisher Navoiy - Men gadog'a har necha ko'yi sari bormoqdur ish
Alisher Navoiy - Men kibi parvona ishq o'tida beoromdur
 
 
Powered by Phoca Download

2004-2019 © www.ziyouz.com. Saytda taqdim etilgan elektron manbalardan faqatgina shaxsiy mutolaa maqsadida foydalanish mumkin. Tijoriy maqsadlarda foydalanish (sotish, chop etish, ko‘paytirish, tarqatish) qonunan taqiqlanadi.

.